Talentontwikkeling

Samenwerking Versterkt!

Schiedammers hebben verschillende culturele en sociale achtergronden en interesses. SWS Welzijn houdt daar rekening mee. De sociaal werkers van SWS Welzijn staan midden in de wijk en reageren op de signalen. Zo is het project ‘EU Burgers’ ontstaan, waarin mensen uit Oost Europa begeleidt worden in onder meer taal, huisvesting en scholing, zodat zij mee kunnen doen en zich thuis voelen in Schiedam.

OM MENSEN KANSEN TE BIEDEN IN DE SAMENLEVING IS EEN GOEDE BASIS ESSENTIEEL

Schiedammers die om wat voor reden dan ook (analfabetisme, anderstalig) ondersteuning nodig hebben op het gebied van Taal, kunnen op veel plekken terecht voor laagdrempelige Taallessen, georganiseerd door vrijwilligers.